SYHC - Ms. Leticia Cazares Farewell - Jan 19 2017 - San Ysidro Health